HMOTNOSŤ DIAMANTOV

Často dochádza zo strany spotrebiteľa k omylu pri určovaní veľkosti a ceny diamantnu. Mylne sa domnievajú, že veľkosť diamantu je určovaná priemerom rundisty. Spotrebitelia často usudzujú, že raz tak veľký briliant stojí priamo úmerne raz toľko. Aj keď jedným z hlavných parametrov pre cenotvorbu diamantov je hmotnosť, avšak neplatí priama úmeraveľkosti a ceny. Hmotnosť všetkých drahokamov sa medzinárodne meria v karátoch (ct).

1 ct =100 poitov = 0,2 g

Pojem karát má v slovenskom jazyku dva významy. Prvý význam je už spomenutá jednotka pre uvádzanie hmotnosti drahokamov a diamantov a rýdzosť drahých kovov ako je predovšetkým zlato. U zlata sa uvádza, aký je podiel zlata v zliatine (24 karátové zlato má 24 dielov zlata v zliatine, 14 karátové zlato obsahuje 14 dielov zlata a 10 dielov iných kovov). V anglickej literatúre pre hmotnosť je označenie „carat“ (značka ct.), pre rýdzosť kovov „karat“ (značka kt. alebo K).

Názov karát vznikol z arabského slova charrub, označujúceho dužinaté plody rohovníka. Známy je aj ako svätojánsky chlieb alebo karob. Jeho tvrdé semená sú spravidla rovnako ťažké (cca 0,195 g).V staroveku sa používali ako závažia pri vážení zlata, striebra, drahokamov a diamantov. Pričom semená boli zámerne vyberané školenými ľuďmi tak, aby boli približne rovnako ťažké a veľké (odchýlka bola cca 5%). Využívanie týchto semien nebol náhodný, keďže sa hojne vyskytuje v oblasti Stredomoria ale aj v krajinách  blízkeho východu.

Potreba zavedenia metrického karátu súvisí s objavením nových ložísk diamantov v Južnej Afrike. Metrický karát je dnes rovnakým štandardom pre určovanie hmotnosti ako zväčšenie 10x pri hodnotení čistoty, ako aj použitie vzorových kameňov pri určovaní foriem diamantov. Hmotnosť diamantov sa udávana dve desatinné miesta. Pri udávaní celkovej hmotnosti všetkých diamantov v danom šperku, je nutné pridať popis „celková hmotnosť“.  Veľmi malé brilianty sa merajú v „bodoch“, jeden „bod“ sa rovná jednej stotine karátu (0,01 ct). Napriek tomu, že je komerčne prijateľné udávať hmotnosť diamantov na dve desatinné miesta, mnohé certifikáty uvádzajú hmotnosť na tisíciny karátu. Zaokrúhlenie druhého desatinného miesta nahor, je možné len vtedy, ak na treťom desatinnom mieste je deviatka. Karát sa rovnako delí na „grains“ (grány – zrná) – je to jednotka používaná pre perly.

1 karát = 4 grains

Jedno karátový diamant je taktiež „four-grainer“a polkarátový sa nazýva „two-grainer“. Cena briliantov za karát nie je rovnaká pre všetky veľkosti rovnakej kvality, ale zvyšuje sa veľkosťou diamantu. Vzácnosť veľkých diamantov a drahokamov tiež ovplyvňuje ich cenu. 

Veľkosť diamantu nie je jediným kritériom, podľa ktorého sú diamanty hodnotené. Malý priezračný bezfarebný diamant môže byť oveľa drahší ako veľký slabo žltý diamant s veľkým množstvom inklúzií. 

(zdroj: PaedDr. Ján Štubňa, PhD., Diamant)

NAŠE ŠPERKY S DIAMANTMI