DIAMANTOVÉ LOŽISKÁ

Na začiatku boli diamanty získavané len z riečnych náplavov a o ich vzniku sa nevedelo nič konkrétne. Zlom nastal objavením primárnych nálezísk diamantov v Južnej Afrike. Diamanty sa v primárnych ložiskách vyskytujú v hornine nazývanej kimberlit. Zdrojom kimberlitových erupcií je magma, ktorá má svoje krby v hĺbke 100 –200 km a na povrch sa diamanty dostávajú cez komíny. 

Diamantonosné komíny sú rozložené po celom svete. Pri pátraní po dôvode ich globálnej distribúcie bolo zistené, že pôvodné ložiská diamantov boli koncentrované na dvoch miestach pôvodného kontinentu Pangea. Keď sa Pangea asi pred 200 miliónmi rokov rozdelila na tri časti, tieto dve centrá výskytu diamantov boli umiestnené na stredne veľkom kontinente Laurázii. 

V súčasnosti sú tieto ložiská diamantov na Sibíri, ktorých rozsah nie je známy. Gondwana sa oproti tomu asi pred 100 miliónmi rokov rozdelila na Južnú Ameriku, Afriku, Austráliu, Indiu a Antarktídu, ktoré všetky (teraz aj vrátane Antarktídy) majú preukázané rozsiahle diamantové ložiská. Diamantové ložiská v Gondwane sa rozdelili na dve centrá, východné a západné. Pri posune Gondwany sa západné ložisko diamantov ďalejrozdelilo a tak vznikli juhoamerické a africké diamantové ložiská. India, Austrália a Antarktída vznikli z oblasti, zahrňujúcej východné centrum ložísk diamantov. Pretože južný koniec Indie a západná časť Austrálie, ktoré obsahujú diamantové ložiská, ležia tesne vedľa seba, naskytá sa prirodzená domnienka, že časť Antarktídy, ktorá je k nim najbližšie,tiež obsahuje diamantové ložiská. V súčasnosti už existujú štúdie o preukázaných diamantových ložiskách v severovýchodnej časti. 

Diamant v kimberlite

Na celom svete sa nachádzajú obrovské bane, ktoré zásobujú svet diamantmi, drahokamami a zlatom a siahajú stovky metrov pod povrch zeme. Takéto obrovské bane sa nachádzajú napr. na Sibíri, USA, Austrálii, Južnej Afrike a Kanade.                                                                                                                        

Najväčšie svetové náleziská diamantov sa nachádzajú v Indii, Botswane, Rusku, Kanade, Juhoafrickej republike, Angole, Namíbii a Austrálii.

(zdroj: PaedDr. Ján Štubňa, PhD, Diamant)

NAŠE ŠPERKY S DIAMANTMI