VÝBRUSY DIAMANTOV

Pre výbrus diamantov a drahokamov sú stanovené matematické parametre pre uhly a pomery dĺžok. Vypočítané parametre pre výbrus diamantov sú také, aby fazety odrážali čo najväčšie množstvo svetla. Diamanty sa brúsia do rôznych tvarov, aby sa zvýraznila atraktivita diamantu. Ľudi asi často výbrus zamieňajú za tvar.

Najčastejšie výbrusy diamantov sú: 
-         okrúhly výbrus diamantu 
-         diamantový (Roundfaceted stones)
-         oválny výbrus diamantu (Oval faceted stones)
-         smaragdový výbrus diamantu (Emerald cut)
-         markíza (Marquise cut stones – navette)
-         trojuholník (Triangle cut)
-         bageta (Baquette cut)
-         princezná (Princess cut)
-         hruška (Pear cut)
-         srdce (Heart cut)
-         vankúšik (Cushion cut)

Medzi rôznymi výbrusmi diamantu zaujíma dominantné klasické postavenie okrúhly briliantový výbrus. Výsledkom správnych proporcií výbrusuje, aby sa fyzikálno - optické vlastnosti diamantu prejavili navonok v podobe brilancie. Brilancia je celkové množstvo svetla dopadajúceho do oka, vrátane odrazov od vonkajšieho povrchu diamantu. Označovaná je aj ako „oheň“ diamantu. Vysokú brilanciu majú diamanty, ktoré sú priehľadné, majú vysoký stupeň vyleštenia, majú vysoký lesk a výrazný odraz svetla. 

Rozlišujeme niekoľko druhov brilancie:
-         Vonkajšia brilancia je lesk spôsobený odrazom svetla od povrchu faziet. Lúč svetla, ktorý dopadá na povrch diamantu, je rozdelený do dvoch lúčov. Jedna časť lúča sa láme a vstupuje do diamantu a druhá časť lúča sa odráža od povrchu diamantu.
-         Vnútorná brilancia  je lom a úplný odraz svetla na fazetách pavilónu diamantu.
-         Disperzná brilancia je rozklad svetla na spektrálne farby, ktorá spôsobuje „oheň“ v diamante.
-         Scintilačná brilancia je iskrenie diamantu vyvolané pri pohybe, spôsobované mnohonásobnými odrazmi svetla zo svetelného zdroja, ktoré vznikajú zmenami v uhle dopadu svetla na diamanta sledované sú cez korunu.

Priemer rundisty diamantu tvorí 100% veľkosti diamantu. K tejto veľkosti diamantu sa vzťahujú všetky ďalšie rozmery ako je priemer tabuľky, celková výška, hrúbka rundisty a ďalšie. 

Tabuľka má dôležitý vplyv na brilanciu pri vybrúsenom diamante. Slúži nie len na to, aby lámala čo najviac svetla do diamantu, ale tabuľkou vystupuje aj najväčšie množstvo úplne odrazeného svetla na fazetách pavilónu k oku pozorovateľa. Celková výška briliantu sa meria medzi tabuľkou a kaletou. Rundista tvorí hranicu medzi korunou a pavilónom diamantu. Účelom rundisty je chrániť hranu diamantu pred poškodením. Svetlo, ktoré vchádza do briliantu zhora by sa malo vracať späť. Musí byť teda odrazené na tabuľkách pavilónu vnútorným úplným odrazom. Kaleta je veľmi malá plôška, vybrúsená rovnobežne s rovinou tabuľky na najnižšom bode diamantu. Jej úlohou je chrániť diamant pred poškodením.

Pomer jednotlivých plôch a uhlov v briliante má výrazný vplyv na jeho optické vlastnosti, predovšetkým na brilanciu a disperziu. Symetria výbrusu hovorí o usporiadaní a umiestnení faziet. Usporiadanie každej fazety by malo byť presné, aby diamant nepôsobil nesymetricky. 

Briliant dosiahne svoju najvyššiu možnú „krásu“ len vtedy, ak sú v briliantovom výbruse použité presne vypočítané uhly a plochy. Ideálny výbrus diamantov pri pohľade cez pavilón vytvára srdcia a pripohľade cez korunu šípy. Obrazce vznikajú v dôsledku presných uhlov so špecifickou dĺžkou a šírkou faziet.

(zdroj: PaedDr. Ján Štubňa, PhD, Diamant)

NAŠE ŠPERKY S DIAMANTMI